peranakan batik sarong singapore nyonya nonya
peranakan batik sarong singapore bird butterfly black

Easy Sarong:
Wrap Skirt and Rubberised

choice of rubberized sarong in rayon (breezy and light material), zip skirt and wrap sarong with button and string.